Bàn trộn 12 kênh Yamaha MG12XU

giới thiệu Bàn trộn 12 kênh Yamaha MG12XU

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

thông số kỹ thuật Bàn trộn 12 kênh Yamaha MG12XU

Bàn trộn 12 kênh
Đáp ứng tần số từ đầu vào đến đầu ra stereo: +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz - 48 kHz)
Tổng méo hài (THD+N) từ đầu vào đến đầu ra stereo: 0.03 % @ +14 dBu (20 Hz - 20 kHz)
Crosstalk (1 kHz): -78 dB
Kênh đầu vào: 12 kênh; Mono [Mic/Line]: 4, Mono/Stereo [Mic/Line]: 2, Stereo [Line]: 2
Kênh đầu ra: 2 đầu ra stereo, 1 đầu ra phone, 1 đầu ra monitor, 1 đầu ra aux (fx) send, 2 đầu ra nhóm
Bus: 1 stereo, 2 nhóm, 2 aux
Hiệu ứng kỹ thuật số SPX Algorithm: 24 chương trình
Âm thanh USB 2 vào/ 2 ra: âm thanh USB Class 2.0
Điện áp nguồn phantom: +48 V

0 BÌNH LUẬN ĐÁNH GIÁ

Chọn đánh giá của bạn