HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

15-07-2020

 

Chủ đầu tư: Học viện chính trị công an nhân dân
Hãng cung cấp: Electro-voice, Soundking
Năm thực hiện 2013

 

Học viện Chính trị Công an nhân dân 5 năm xây dựng và phát triển ...