CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI

15-07-2020

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH May Tinh Lợi
Hãng cung cấp: Bosch, Jts
Năm thực hiện: 2015