VĂN HÓA CÔNG TY

 

Với tôn chỉ: “Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô giá của công ty!”, văn hóa công ty là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của công ty. Chúng tôi xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở các yếu tố: Môi trường làm việc, nhân sự và phúc lợi.

 

Môi trường làm việc: Chú trọng xây dựng môi trường và không gian làm việc mở, hiện đại, chuyên nghiệp. Tại đây, lãnh đạo luôn tạo cầu nối để nhân viên liên kết trao đổi để đưa ra giải pháp tốt nhất cho công việc. Với phong cách làm việc luôn cởi mở, các thông tin luôn minh bạch rõ ràng. các nhân viên tại Quang Minh luôn có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Nhân sự: Công ty luôn ý thức nhân sự là nhân tố quan trọng nhất . Lãnh đạo công ty và nhân viên thường xuyên trao đổi, tranh luận trên tinh thần cởi mở, học hỏi và tôn trọng lẫn nhau. Bên cạnh đó công ty luôn tạo điều kiện để mỗi cá nhân trong công ty phát huy tốt nhất năng lực của bản thân.

Phúc lợi: Để động viên khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên, công ty thường xuyên có chính sách khen thưởng định kỳ, khen thưởng nóng. Ngoài ra, công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động dã ngoại, teambuilding... nhằm tăng cường sự đoàn kết giữa các thành viên và đem lại khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau nhiều ngày làm việc vất vả.VĂN HÓA CHUNG CÔNG TY

- Sự thành thực (thể hiện là nói thật, không gian dối, cam kết thực hiện những gì mình hứa hẹn và đảm bảo đúng những gì mình sẽ thực hiện)

- Sự tự giác (thể hiện ở mức độ sẵn sàng với công việc, không ngại khó khăn, làm việc hết mình vì lợi ích của tổ chức)

- Sự khôn khéo (biết nói những gì cần nói, hỏi những điều cần hỏi, tranh luận những điều đáng tranh luận và sắp xếp những gì hợp lý nhất)