Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU
Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU
Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU
Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU
Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU
Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU
Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU
Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU
Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU
Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU
Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU
Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU

giới thiệu Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

thông số kỹ thuật Mixer Behringer X32 Fader Knobs-EU

Model

X32 FADER KNOBS

Trọng lượng

0,4 ounce

Kích thước

1,1 x 0,5 x 0,3 inch

video

Video sản phẩm đang được cập nhật

0 BÌNH LUẬN ĐÁNH GIÁ

Chọn đánh giá của bạn