CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

20-07-2020

 

Chủ đầu tư: Công ty CP Điện lực Việt Nam
Hãng sản phẩm cung cấp: Bosch
Năm thực hiện: 2013

 

Phó tổng giám đốc EVN: Hơn 3.000 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá vẫn ...