Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
2 sản phẩm
Hiển thị :
JTS HP-525 Studio Tai nghe là một hoàn cảnh âm thanh đóng lại thiết kế để theo dõi chất lượng phòng thu trong môi trường tiếng ồn cao, chẳng hạn như DJ, Disco sử dụng, cũng như sử dụng chung phòng thu chuyên nghiệp và dự án
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Chất lượng Audiophile bán kín tai, tai nghe âm thanh nổi năng động
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng