Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
17 sản phẩm
Hiển thị :
16 kênh lựa chọn, cài đặt sẵn tần số UHF các kênh US-902D/Mh-920. 2 micro không dây cầm tay
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

16 kênh lựa chọn, cài đặt sẵn tần số UHF các kênh US-902D/Mh-850. 2 Micro không dây cài ve áo.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

CX-504 nhẹ nhàng thuật tiên cho di chuyển, thoải mái
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Bộ phát 64 kênh
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Có 4 nhóm mỗi nhóm 16 kênh UHF
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Bộ thu 64 kênh UHF sử dụng độc lập 2 kênh
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

UT-16HWV được thiết kế với tất cả trong một. Máy phát được gắn trực tiếp vào headband. Headband trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn làm cho máy phát thoải mái và an toàn phù hợp.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Bộ thu 16 kênh UHF
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Thiết bị All in one WA-35 không dây cơ động
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Bộ thu micro không dây US-8002D (1 bộ thu cho 2 micro) 16 kênh lựa chọn cài sẵn
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Bộ thu không dây tần sóng UHF
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Bộ thu phát không dây( 1 bộ thu 1 micro)
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Cài sẵn 4 nhóm 16 kênh UHF mỗi nhóm
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Bộ phát cầm tay IN264TH có củ mic JTS mang tính năng mới SAM-8W
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Bộ thu không dây tần số UHF Cài sẵn 6 nhóm, tối đa 23 kênh trong một nhóm
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Micro cổ ngỗng ST-850 * with MS-G5 tương thích với các máy phát như PT-900B, PT-850B, PT-920B (G), PT-950B và PT-990B.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Micro cầm tay không dây Mh-910
Bảo hành:
Liên hệ
Còn hàng