Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
6 sản phẩm
Hiển thị :
Loa cột LA1-UM20E-1. Công suất 20W, màu trắng
Bảo hành: 12 tháng
3.866.000 VND
Còn hàng

Loa cột LA1-UM40E-1. Công suất 40W, màu trắng.
Bảo hành: 12 tháng
5.799.000 VND
Còn hàng

Loa cột LA1-UW24-D. Công suất 24W, màu đen.
Bảo hành: 12 tháng
2.220.000 VND
Còn hàng

Loa cột LA1-UW24-L. Công suất 24W, màu trắng
Bảo hành: 12 tháng
2.220.000 VND
Còn hàng

Loa cột LA1-UW36-D. Công suất 24W, màu đen.
Bảo hành: 12 tháng
2.583.000 VND
Còn hàng

Loa cột LA1-UW36-L. Công suất 36W, màu trắng.
Bảo hành: 12 tháng
2.583.000 VND
Còn hàng