Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
20 sản phẩm
Hiển thị :
Vành loa bosch LBC 3403/16. Đường kính 10''
Bảo hành: 12 tháng
2.929.000 VND
Còn hàng

Củ loa LBC 3404/16. Đường kính 15''
Bảo hành: 12 tháng
3.441.000 VND
Còn hàng

Vành loa đường kính 20'' LBC3405/16
Bảo hành: 12 tháng
3.661.000 VND
Còn hàng

Vành loa 8x15'' LBC3406/16
Bảo hành: 12 tháng
3.346.000 VND
Còn hàng

Loa nén 22.5W LBC3428/00
Bảo hành: 12 tháng
6.731.000 VND
Còn hàng

Loa chống cháy nổ 15W LBC3437/00
Bảo hành: 12 tháng
14.181.000 VND
Còn hàng

Loa chống cháy nổ công suất 25W LBC3438/00
Bảo hành: 12 tháng
19.401.000 VND
Còn hàng

Loa nén công suất 15W LBC3470/00
Bảo hành: 12 tháng
907.000 VND
Còn hàng

Củ loa 25W LBC3472/00
Bảo hành: 12 tháng
1.062.000 VND
Còn hàng

Củ loa 35W LBC3473/00
Bảo hành: 12 tháng
1.173.000 VND
Còn hàng

Củ loa 50W LBC3474/00
Bảo hành: 12 tháng
1.406.000 VND
Còn hàng

Vành loa 14'' LBC3478/00
Bảo hành: 12 tháng
531.000 VND
Còn hàng

Vành loa 20'' LBC3479/00
Bảo hành: 12 tháng
774.000 VND
Còn hàng

Loa nén 25W LBC3484/00
Bảo hành: 12 tháng
2.343.000 VND
Còn hàng

Loa nén 20W LBC3492/12
Bảo hành: 12 tháng
1.903.000 VND
Còn hàng

Loa nén 30W LBC3493/12
Bảo hành: 12 tháng
2.191.000 VND
Còn hàng

Củ loa 15W LBN9000/00
Bảo hành: 12 tháng
2.402.000 VND
Còn hàng

Củ loa 30W LBN9001/00
Bảo hành: 12 tháng
4.293.000 VND
Còn hàng

Củ loa 50W LBN9003/00
Bảo hành: 12 tháng
6.692.000 VND
Còn hàng

Loa nén nghe nhạc LH1-UC30E
Bảo hành: 12 tháng
4.798.000 VND
Còn hàng