Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
4 sản phẩm
Hiển thị :
Loa dạng bảng bosch LBC 3011/41. Công suất 6W, không có chiết áp.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Loa dạng bảng LBC 3011/51. Công suất 6W, có chiết áp.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Hộp đỡ loa dương tường LBC 3012/01. Sử dụng cho loa dạng bảng LBC 3011/41 và LBC 3011/51.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Hộp đỡ loa âm tường LBC 3013/01. Sử dụng cho loa dạng bảng LBC 3011/41 và LBC 3011/51
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng