Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
5 sản phẩm
Hiển thị :
VX-200SI Mô-đun TOA kiểm soát đầu vào được sử dụng để tăng số lượng kiểm soát các yếu tố đầu vào được sử dụng trong hệ thống-2000 VX.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

VX-2000PF cho phép các đơn vị cung cấp điện VX-200PS được gắn vào một giá đỡ.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Vỏ của bộ lắp modul TOA VX-2000SF là đầu ra phần của hệ thống-2000 VX gán tín hiệu âm thanh với 4 vùng khác nhau
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Bộ nguồn khẩn cấp TOA VX-2000DS Đơn vị cung cấp điện nguồn cung cấp điện DC cho từng thiết bị trong hệ thống-2000 VX bằng cách kết nối các đơn vị cung cấp điện VX-200PS
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Bộ quản lý hệ thống VX-2000 là bộ điều khiển đơn vị đầu vào mà chỉ định tín hiệu đầu vào đến 4 kênh, và các chức năng như điều khiển chính VX-2000 hệ thống. Tổng cộng có đến 8 đơn vị VX-200XI, VX-200XR,
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng