Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
4 sản phẩm
Hiển thị :
Cáp hội thảo 10M dùng cho hệ thống hội thảo Restmoment
Bảo hành:
Liên hệ
Còn hàng

Bộ điều khiển trung tâm, kết nối 50 micro đại biểu và chủ tọa
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Máy chủ tọa kèm cầm micro.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Máy đại biểu RX-320 kèm micro cần dài.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng