Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
14 sản phẩm
Hiển thị :
Bàn gọi 6 vùng dùng cho hệ thống plena voice alarm system.
Bảo hành: 12 tháng
6.284.000 VND
Còn hàng

Bộ điều khiển trung tâm bosch 240W. Có 6 đường ra.
Bảo hành: 12 tháng
33.292.000 VND
Còn hàng

Bộ chuyển đổi vùng LBB 1992/00 mở rộng thêm 6 vùng.
Bảo hành: 12 tháng
21.437.000 VND
Còn hàng

Bảng mạch báo cháy bosch LBB1995/00 tích hợp cho hệ thống voice alarm system.
Bảo hành: 12 tháng
15.469.000 VND
Còn hàng

Bàn điều khiển từ xa của hệ thống voice alarm system.
Bảo hành: 12 tháng
17.403.000 VND
Còn hàng

Bộ mở rộng điều khiển từ xa LBB 1997/00. Dùng để mở rộng điều khiển từ xa LBB 1996/00.
Bảo hành: 12 tháng
13.535.000 VND
Còn hàng

Bộ điều khiển từ xa LBB 1998/00
Bảo hành: 12 tháng
15.469.000 VND
Còn hàng

Bộ mở rộng điều khiển từ xa LBB 1999/00. Tích hợp với điều khiển từ xa LBB 1998/00.
Bảo hành: 12 tháng
11.602.000 VND
Còn hàng

Bàn phím cho bàn gọi cho bàn gọi chọn vùng LBB 1957/00 gồm 7 phím chọn.
Bảo hành: 12 tháng
4.447.000 VND
Còn hàng

Set of 6 end of line boads PLN-1EOL
Bảo hành: 12 tháng
4.027.000 VND
Còn hàng

Set of 12 dummy load PLN-DMY60
Bảo hành: 12 tháng
5.360.000 VND
Còn hàng

Bộ sạc pin 24V
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Bộ điều khiển mạng bosch PRS-NCO-B
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Bộ sạc 48V PRS-48CH12
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng