Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
3 sản phẩm
Hiển thị :
CS-120DU là đơn vị đại biểu cơ bản. Dưới sự kiểm soát của CS-120CU có 4 loại chế độ hoạt động. 3 chức năng bỏ phiếu quan trọng có sẵn
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

CS-120CH có chức năng điều khiển các micro đại biểu CS-120DU
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

CS-120CU hoạt động như một đơn vị chính của toàn bộ hệ thống. Nó cung cấp tất cả các yếu tố đầu vào và đầu ra cần thiết để quản lý hệ thống âm thanh.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng