Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
11 sản phẩm
Hiển thị :
Extension cables for contribution unit / Control Unit interconnection.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Hộp đại biểu kèm micro cần ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Cáp hội thảo 100m
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Bộ điều khiển trung tâm cơ sở, triệt tiêu hồi âm, chống rú , kết nối 50 máy đại biểu và chủ tọa.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Cáp hội thảo 5m.
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Thiết bị trung tâm BOSCH CCS-CU Bộ điều khiển trung tâm cơ sở, kết nối 50 máy đại biểu và chủ tọa
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Hộp chủ tịch kèm micro cần dài trong hệ thống ccs 900
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Thiết bị trung tâm BOSCH CCS-CUD Bộ điều khiển trung tâm cơ sở, triệt tiêu hồi âm , kết nối 50 máy đại biểu và chủ tọa
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Hộp đại biểu kèm micro cổ ngỗng
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Hộp chủ tịch kèm micro cần dài
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Tai lắp tủ rack LBB3311/00 dùng cho khối điều khiển trung tâm
Bảo hành:
Liên hệ
Còn hàng