Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
25 sản phẩm
Hiển thị :
Micro đại biểu đế màu sáng, có gắn micro cần ngắn cố định
Bảo hành: 12 tháng
12.260.000 VND
Còn hàng

Micro cần dài, màu đen dùng cho máy đại biểu và máy chủ tọa
Bảo hành: 12 tháng
3.859.000 VND
Còn hàng

Micro cần dài, màu bạc dùng cho máy đại biểu và máy chủ tọa
Bảo hành: 12 tháng
3.859.000 VND
Còn hàng

Micro cần ngắn, màu đen dùng cho máy đại biểu và mày chủ tọa trong hệ thống hội thảo
Bảo hành: 12 tháng
3.682.000 VND
Còn hàng

Micro cần ngắn, màu bạc dùng cho máy đại biểu và mày chủ tọa trong hệ thống hội thảo
Bảo hành: 12 tháng
3.682.000 VND
Còn hàng

Máy chủ tịch có chức năng biểu quyết
Bảo hành: 12 tháng
31.068.000 VND
Còn hàng

Bộ điều kiển trung tâm kết nối tối đa 245 thiết bị đại biểu có dây và 245 thiết bị đại biểu không dây.
Bảo hành: 12 tháng
93.558.000 VND
Còn hàng

Bộ điều khiển trung tâm cơ sở
Bảo hành: 12 tháng
63.548.000 VND
Còn hàng

Bộ xử lý tín hiệu số dùng cho hệ thống hội thảo DCN
Bảo hành: 12 tháng
77.197.000 VND
Còn hàng

Bộ cấp nguồn mở rộng cho hệ thống hội thảo DCN
Bảo hành: 12 tháng
35.699.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu có đầy đủ chức năng chọn kênh phiên dịch, biểu quyết
Bảo hành: 12 tháng
26.791.000 VND
Còn hàng

Máy đại biều có chức năng chọn kênh phiên dịch
Bảo hành: 12 tháng
16.956.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu Bosch
Bảo hành: 12 tháng
14.487.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu đế màu sẫm, có tích hợp tính năng biểu quyết và bộ chọn kênh phiên dịch
Bảo hành: 12 tháng
13.010.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu đế màu sáng, có tích hợp tính năng biểu quyết và bộ chọn kênh phiên dịch
Bảo hành: 12 tháng
13.010.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu đế màu sáng, có tích hợp chức năng biểu quyết
Bảo hành: 12 tháng
10.871.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu đế màu sẫm, có hai bộ chọn kênh phiên dịch
Bảo hành: 12 tháng
13.010.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu đế màu sáng, có hai bộ chọn kênh phiên dịch
Bảo hành: 12 tháng
13.010.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu đế màu sẫm, có 1 bộ chọn kênh phiên dịch.
Bảo hành: 12 tháng
10.716.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu đế màu sáng, có 1 bộ chọn kênh phiên dịch.
Bảo hành: 12 tháng
10.716.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu đế màu sẫm kèm micro.
Bảo hành: 12 tháng
10.871.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu đế màu sáng
Bảo hành: 12 tháng
10.871.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu đế màu sẫm có gắn micro cần dài cố định
Bảo hành: 12 tháng
12.370.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu đế màu sáng, có gắn micro cần dài cố định
Bảo hành: 12 tháng
12.370.000 VND
Còn hàng

Máy đại biểu đế màu sẫm, có gắn micro cần ngắn cố định
Bảo hành: 12 tháng
12.260.000 VND
Còn hàng