Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
17 sản phẩm
Hiển thị :
Bảo hành: 12 tháng
403.000 VND
Còn hàng

Chiết áp dự phòng bosch 12W LBC1400/20
Bảo hành: 12 tháng
538.000 VND
Còn hàng

Chiết áp 12W LBC1400/10
Bảo hành: 12 tháng
538.000 VND
Còn hàng

Chiết áp 12W, hình vuông LBC1401/10
Bảo hành: 12 tháng
538.000 VND
Còn hàng

Chiết áp 12W hình chữ nhật LBC1401/20
Bảo hành: 12 tháng
538.000 VND
Còn hàng

Chiết áp hình chữ nhật 12W LBC1402/20
Bảo hành: 12 tháng
538.000 VND
Còn hàng

Chiết áp hình vuông 12W LBC1402/10
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Chiết áp hình vuông 36W LBC1410/10
Bảo hành: 12 tháng
605.000 VND
Còn hàng

Chiết áp hình vuông 36W LBC1410/20
Bảo hành: 12 tháng
605.000 VND
Còn hàng

Chiết áp hình vuông 36W LBC1411/10
Bảo hành: 12 tháng
605.000 VND
Còn hàng

Chiết áp hình vuông công suất 36W LBC1411/20
Bảo hành: 12 tháng
605.000 VND
Còn hàng

Chiết áp hình chữ nhật 36W LBC1412/10
Bảo hành: 12 tháng
605.000 VND
Còn hàng

Chiết áp hình vuông 36W LBC1412/20
Bảo hành: 12 tháng
605.000 VND
Còn hàng

Chiết áp hình chữ nhật 100W LBC1420/20
Bảo hành: 12 tháng.
1.345.000 VND
Còn hàng

Chiết áp hình chữ nhật 100W LBC1420/10
Bảo hành: 12 tháng
1.345.000 VND
Còn hàng

Chiết áp hình vuông 100W, có 5 nấc điều chỉnh LBC1430/10
Bảo hành: 12 tháng
403.000 VND
Còn hàng

Chiết áp hình vuông 100W LBC1431/10
Bảo hành: 12 tháng
403.000 VND
Còn hàng