BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

20-07-2020

Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai
Hãng thiết bị cung cấp: Bosch, Jts
Năm thực hiện: 2014

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai thông tin về kết luận thanh tra của ...