Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
3 sản phẩm
Hiển thị :
Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-1712 được trang bị với 6 đầu vào Microphone và 5 đường AUX. A-1712 PA có công suất là 120w.
Bảo hành: 12 tháng
8.191.050 VND
Còn hàng

Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-1706 được trang bị với 6 đầu vào Microphone và 5 đường AUX. A-1706 có công suất là 60w.
Bảo hành: 12 tháng
7.040.250 VND
Còn hàng

Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-1724.Được trang bị với 6 đầu vào Microphone và 5 đường AUX. A-1724 PA có công suất 240 W.
Bảo hành: 12 tháng
10.269.000 VND
Còn hàng