Kinh Doanh Trực Tuyến
Dự án -
KD1 - 0904.619.775
KD2 - 0902.158.339
KD3 - 0936.139.668
Hỗ trợ kỹ thuật
KT - 0936.019.338
HT bảo hành
BH1 - 04.36463388
BH2 - 04.36463388
Tin bài công nghệ
Thống kê
8 sản phẩm
Hiển thị :
Âm ly công suất 1x500W PRS-1P500
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Âm ly công suất bosch 2 kênh mỗi kênh 250W PRS-2P250
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Âm ly công suất bosch có 4 kênh mỗi kênh 125W PRS-4P125
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Âm ly công suất bosch với 8 kênh mỗi kênh có công suất 60W
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Âm ly cơ sở 1 kênh, công suất 500W
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Âm ly cơ sở có 2 kênh công suất mỗi kênh có công suất 250W PRS-2B250
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Âm ly cơ sở có 4 kênh, mỗi kênh có công suất 125W
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng

Âm ly cơ sở Bosch có 8 kênh, mỗi kênh 60W PRS-8B060
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Còn hàng